Тренери

ЗАЈЕДНИЦА ТРЕНЕРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  је спортска, стручна организација основана ради унапређења стручног рада, усавршавања, едукације и заступања интереса чланова у области рукометног спорта у оквиру Рукометног савеза Србије.

Адреса:
Тошин бунар 272
11070 Београд, Србија

Број телефона: +381 64 882 7283

E-mail: treneri@treneri-rss.rs

Web: https://treneri-rss.rs/