О академији

Приоритет развојног пројекта Градског Рукометног савеза Новог Сада 2021 - 2025, је подизање заинтересованости за рукомет код деце и младих, те се морају покренути активности у којима ће се укључивати велики број деце и младих у реализацију одређених рукометних манифестација у циљу промоције рукомета у граду. 

Примарни циљ Градског Рукометног Савеза Новог Сада,  је да подржи развој и примену иновативних пракси у рукометном спорту, као и да спроведе иницијативу која промовише сарадњу међу клубовима.

На тај начин би требало да се допринесе решавању заједничких проблема и потреба градских клубова у областима организације рада са децом, њихове рукометне обуке, и уједно се омогући трансформација рада и промена рада са децом на индивидуалном и организационом нивоу.

 

Из тих разлога је неопходно покретање осмишљене, упорне и организоване активности под капом Градског Рукометног Савеза, кроз Градску Рукометну Академију - РАНС.

 

Овај пројекат имају за сврху да својим резултатима пружи допринос испуњавању развоја рада са млађим категоријама, кроз образовне и спортске рукометне програме који се фокусирају на врлине и вредности спорта.

 

Тиме би се повећао квалитет и релевантност активности савеза, развијао и јачао рад клубова са територије града и њихова способност за заједнички рад и међуклубске сарадње, дељењем и сучељавање идеја, разменом постојећих и развојем нових пракси и метода, и на крају остваривањем интернационализације организованих активности.