Одржана Изборна скупштина Заједнице тренера ГРС НС

У  канцеларији  Градског рукометног савеза Нови Сад са почетком у 13,00 часова (11.05.2016.),  одржана је изборна скупштина Заједнице тренера ГРС НС.

За Скупштину је позвано 16 делегата, а присуствовало је 9 и то:
1. Цвијан Владимир 2. Тојагић Ђуро 3. Поповић Душан 4. Зечевић Миле 5. Страјнић Бранислав 6. Жарковић Борис 7. Врговић Драган 8. Кукић Драган 9. Рудић Божо.

Стевица Јевремов, генерални секретар Градског рукометног савеза Нови Сад, поздравио је све присутне делегате тренере, захвалио се на одзиву и објаснио разлоге сазивања седнице Скупштинe, имајући у виду неактивност претходног сазива Скупштине, која је у доброј мери узрокована одсуством великог броја чланова као и немогућност формирања кворума због малог броја тренера чланова са плаћеним чланаринама за текућу 2016. годину.
Дневни ред, на који није било примедби, стављен је на гласање а након гласања једногласно усвојен и гласи:

ДНЕВНИ РЕД

1.Избор радних тела Скупштине:
– Радно председништво 3 (три) члана,
– Верификациона комисија 3 (три) члана,
– Записничар,
– Оверачи записника 2 (два) оверача.

2. Извештај Верификационе комисије, разматрање и усвајање,

3. Избор:
а) Председника Скупштине, Управног одбора и чланова УО ЗТ ГРС НС 5 (пет),
б) Секретар ЗТ ГРС НС,
в) Председника и чланова Надзорног одбора ЗТ ГРС НС 3 (три),
г) делегата у Скупштини ГРС НС 1 (један),
д) делегата у Скупштини РСВ 3 (три),
ђ) делегата у Скупштини РСС 1 (један),

4. Питања и предлози.

Донете су следеће одлуке:

Радно Председништво:

За Председавајућег:
1. Цвијан Владимира
За чланове:
2. Тојагић Ђуро
3. Поповић Душан

Верификациону комисију:
Председник:
1. Зечевић Миле
Чланови:
2. Страјнић Бранислав
3. Рудић Божо

Записничара:
Жарковић Борис

Оверачи записника:
Врговић Драган и Кукић Драган

Председника Скупштине и Управног одбора Заједнице тренера ГРС НС, изабран је Цвијан Владимир.

Чланови Управног Заједнице тренера ГРС НС:
1. Врговић Драган, потпредседник,
2. Тојагић Ђуро за члана,
3. Кукић Драган за члана и
4. Поповић Душан за члана.

Секретар ЗТ ГРС НС у периоду 2016-2020 година је:
1. Жарковић Борис

Надзорни одбор ЗТ ГРС НС у периоду 2016-2020 година је:
1. Попов Стеван, председник
2. Иван Мандић, члан
3. Мирјана Стеванов, члан.

Делегат у Скупштини ГРС НС у периоду 2016-2020 година је:
1. Јевтић Дарко.

Делегати у Скупштини РСВ у периоду 2016-2020 година је:
1. Цвијан Владимир,
2. Поповић Душан,
3. Зечевић Миле.

Делегат у Скупштини РСС у периоду 2016-2020 година је:
1. Врговић Драган,

Цвијан Владимир се захвалио делегатима на конструктивном раду, седница се завршила у 13,40 минута. Владимир Цвијан је изразивши захвалност  рекао да ће се потрудити да се кроз пројекте аплицира за финансијска средства којима ће се побољшати рад ЗТ ГРС НС.