КОНТАКТ

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД

ПИБ: 102108443
Матични број: 08024936
Ерсте банка : 340 – 1395 – 13

Заједница судија и контролора
Председник: Иван Мандић
Контакт : 021/524 835    063/541 429
zsiknovisad@gmail.com

Заједница тренера
Председник: Цвијан Владимир
Контакт : 063/552 103
zajednica.trenera@grsnovisad.org.rs

Заједница делегата
Председник: Жељко Голубовић
Контакт : 063/595 707

Комисија за информисање
Председник: Милена Вилотијевић
Контакт : 065/4640661
milenavilotijevic52@gmail.com

Комисија за такмичење
Председник: Ирена Анђушић
Контакт : 060/5655230
irenaandjusic@gmail.com

Комисија за међународну сарадњу
Председник: Ања Пантић
Контакт : 061/1199875
apantic@yahoo.com

Комисија за мини-рукомет
Председник: Слађана Грујић
Контакт : 065/26 05 770
sladjana.m.grujic@gmail.com

Комисија за маркетинг
Председник: Тамара Плавшић
Контакт : 061/6250662
tmrplavsic@gmail.com

Комисија за доделу признања
Председник: Дарко Јевтић
Контакт : 064/6338866
darkojevtic73@gmail.com

Комисија за школски спорт
Председник: Љубиша Лаковић
Контакт : 063/519 717
bonusstan@hotmail.com