ЈАВНЕ НАБАВКЕ

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЈНМВ 1/2013

 

JАВНA НАБАВКA УСЛУГА – УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА, ОПКЕ-1/2013