Одржана изборна Скупштина заједнице делегата, судија и контролора ГРС НС

20160218_18270218. фебруара 2016. године , у великој сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду, Масарикова 25, одржана је:

  1. Изборна Скупштина Заједнице делегата ГРСНС  и
  2. Изборна Скупштина Заједнице судија и контролора ГРС НС.

Од укупно 7 активних делегата, седници је присуствовало 6 делегата Заједнице. Свим присутним делегатима Скупштине ЗД ГРСВ обратио се и генерални секретар РСВ, Вишекруна Слободан, који је присутне поздравио и похвалио ажурност и рад Заједнице.

Како је и било предвиђено по Дневном реду, једногласно су усвојени предлози за:
Радно председништво, верификациону комисију, записничара, овериваче записника, Извештај о раду ЗД ГРСНС и Извештај НО ЗД ГРСНС.
Након тога уследиле су изборне активности:
За председника Скупштине ЗД ГРСНС изабран је Голубовић Жељко,
За председника УО ЗД ГРСНС изабрана је Вранеш Вера
За потпредесдника УО ЗД ГРСНС изабрана је Ракоњац Јелена
За чланове УО ЗД ГРСНС изабрани су: Тулаћ Јовица, Јевремов Стевица и Јандрић Небојша
За секретара ЗД ГРСНС изабрана је Николић Мирела
За чланове НО ЗД ГРСНС изабрани су Мандић Иван, председник, и чланови Пантић Ања и Јоксовић Жељко.
За делегате у Скупштини ЗД РСВ изабрани су Голубовић Жељко и Вранеш Вера.
За делегата у Скупштини ЗД РСС изабрана је Вранеш Вера.
За делегата у Скупштини ГРСНС изабрана је Ракоњац Јелена.

Такође, разматран је и предлог Програма рада ЗД ГРСНС  за 2016. годину, који је једногласно усвојен.
Сат времена касније, одржана је редовна изборна Скупштина Заједнице судија и контролора Нови Сад, на којој су усвојени

  1. Извештај о раду за 2015. год.
  2. Финансијски извештај за 2015. год.
  3. Извештај Надзорног одбора ЗСиК Нови Сад за 2015. год.

Након тога уследиле су изборне активности:
За председника Скупштине ЗСиК Нови Сад изабран је Зоран Станојевић,
За председника Надзорног одбора ЗСиК Нови Сад изабран је Жељко Голубовић, а за чланове Вера Вранеш и Стевица Јевремов,
За председника УО ЗСиК Нови Сад изабран је Иван Мандић,
За чланове УО ЗСиК Нови Сад изабрани су Александар Батос, Бранко Радаковић, Душан Војводић и Ања Пантић.
За делегата у Скупштини ЗСиК РСС изабран је Зоран Станојевић
За делегате у Скупштини ЗСиК РСВ изабрани су Зоран Станојевић, Иван Мандић и Ирена Анђушић,
За делегата у Скупштини ГРС Нови Сад изабран је Иван Мандић.

Након изборних активности усвојен је нови План рада и финансијски план за 2016. годину.

Jpeg